Анемия – видове, симптоми и топ причини за болестта

Какви са причините за Анемия? ✓Кои са симптомите ? ✓ Топ 10 Симптоми, Причини, Диагнози. ✓ Лечение с билки. ✓Триада на Адисон.

Анемиите са болести, които се дължат на намаление стойностите на хемоглобина, еритроцитите и хематокрита, отнесени към единица обем кръв. Според СЗО става въпрос за анемия, когато хемогло- бинът е под 130 g/l за мъже и под 120 g/l за жени.

Анемии, дължащи се на нарушена еритроцитна продукция, при:

-Нарушен синтез на хемоглобин – следкръвоизливни, желязоде- фицитни, таласемия и др.

-Нарушен синтез на ДНК – мегалобластни анемии
Прочети повече…