Бабини зъби – всичко за това природно чудо ( ТОП 10 приожения )

Бабините зъби са използвани в българската народна меди- цина от векове. Установено е, че екстрактът от бабини зъби съдържа смес от фурастанолови сапонини, които имат хор- моно-регулиращо и мускуло-изграждащо действие. Екстрак- тът от бабини зъби, лекарствените средства и хранителни добавки, в които се влага, се използват в модерната меди- цина за лекуване на понижено либидо, импотентност, сте- рилитет, климактеричен синдром и др.

Расте по песъчливи, каменисти места, най-често като пле- вел в окопни култури, по крайморските пясъци, пътищата и изоставени места до 800 м н.в. У нас компактни находища Бабини зъби се срещат в Южна България и по Черноморието – Пловдивския и Пазарджиш- кия край, около Симеоновград и Харманли. 2/3 от всички находища са в Пловдивския регион – Садово, Катуница, Първомай.
Прочети повече…