Ускорен пулс (Тахикардия) – Симптоми и причини

Тахикардията се отнася до сърдечен ритъм, който е твърде бърз. Той може да зависи от възрастта и физическото ви състояние.
Прочети повече…